Main Menu / Cynnwys

Carmarthen Harriers Bowling Christmas Party Returns in 2018! PDF Print E-mail
Written by Nathan Jones   
Sunday, 09 December 2018 18:58

Part 2 of a busy club weekend went to the Xcel Bowling in Johnstown, as the Carmarthen Harriers Bowling Christmas Party took place. Here's some photos from the event this afternoon...

Athletes & Parents gather at Xcel Bowling, Johnstown / Athletwyr a Rhieni yn ymgynyll yn Nhre-Ioan...

The Welsh Athletics Inter-Regional Cross Country Championships at Llandrindod Wells wasn't the only big event to happen at the club over the weekend (8th-9th December).

24 hours after battling the elements up in Mid Wales, we're sure that athletes and parents alike were delighted to be indoors instead of being out on another muddy and wet cross country field!

Following some great social events over the past few years, the same happened in 2018 earlier this afternoon (Sunday 9th December) as club members and parents headed to the Xcel Bowling in Johnstown up the road from the athletics track for this year's Carmarthen Harriers Bowling Christmas Party.

It was great to see everyone having a great time, and also varying in ages attend, from athletes joining the club lately to those who have been around for a number of seasons.

It turned out to be another success and a great evening with nearly 100 people present altogether. Thanks to Edward Morgan for organising the event and to all the athletes who came along.

 

Nid Pencampwriaeth Traws Gwlad Rhanbarthol Cymru yn Llandrindod oedd yr unig ddigwyddiad mawr i ddigwydd yn y clwb dros y penwythnos (8fed-9fed Rhagfyr)

24 awr ar ôl brwydro'r elfennau i fyny yng Nghanolbarth Cymru, rydym yn siwr bod yr athletwyr a rhieni yn falch iawn o fod tu fewn yn hytrach na bod allan ar fael mwdlyd a gwlyb arall!

Yn dilyn digwyddiadau cymdeithasol gwych dros y blynyddoedd, digwyddodd yr un peth yn 2018 yn gynharach y prynhawn yma (dydd Sul 9fed Rhagfyr) wrth i aelodau'r clwb ac rhieni ddod i Xcel Bowling yn Nhre-Ioan ar gyfer Parti Nadolig Bowlio Harriers Caerfyrddin.

Roedd hi'n wych i weld pawb yn cael amser gwych, a hefyd yn amrywio o oedrannau, gan athletwyr yn ymuno a'r clwb yn ddiweddar i'r rhai sydd wedi bod o gwmpas am sawl tymhorau.

Roedd yn llwyddiant arall a noson wych gyda tua 100 o bobl yn bresennol. Diolch i Edward Morgan am drefnu'r digwyddiad ac i'r holl athletwyr a ddaeth draw.

 

Afternoon Event in Picture / Y Digwyddiad mewn llun (NJ)...

Here's some images from earlier today / Dyma luniau o gynharach heddiw:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERRY CHRISTMAS / NADOLIG LLAWEN!